Chakra beskrivelser

symbol linieChakra er betegnelse for syv energicentre der udspringer langs rygraden og i hovedet og udmunder på kroppens forside. De tre nederste står for det ubevidste, det dyriske, de står for følelserne og den indre verden. De tre øverste står for det bevidste, det instinktive og den ydre verden. Det midterste hjerte chakra står for balance og for at skulle forene det ubevidste med det bevidste.

chakra forbindelserChakraerne hører sammen i par, de er som magnetiske modpoler der tiltrækker og frastøder hinanden. Når et chakra er i ubalance, skal man også se på dets modpart for at afbalancere systemet.

Rod – Krone Sacral – Pineal Solar Plexus – Hals Hjerte – øvre Hjerte

Chakraerne har en slags cyklus, gennem livet gennemgår vi en bearbejdning af de syv hovedchakraer. Det er perioder på 7 år hvor vi gennemlever livsprocesser og udvikler personlige egenskaber.

Rod 0-7 år – i denne alder udvikles især rod chakraet som er vores basale behov og overlevelse. Vi lærer at gå, spise, sidde, kravle, tale og gå i skole.

Sacral 7-14 år – i denne alder udvikles især sacral chakraet, og en begyndende seksualitet. Vi bliver bevidste om vore egne behov og tænker på vor videre vej frem i livet.

Solar plexus 14-21 år – i denne alder udvikles især Solar plexus, og vores selvværd og forhold til andre. Vi får kærester og gør seksuelle erfaringer, indgår i grupper og omgås andre i forskellige sammenhænge.

Hjerte – 21-28 år – i denne alder udvikles især hjerte chakra, og vi overvejer om vi valgte rigtigt i forhold til uddannelse, partner og job. Vi er nu ansvarlige for os selv og mange stifter familie.

Hals 28-35 år – i denne alder udvikles især hals chakra og vi lytter til vor indre stemme. Har vi gjort det vi helst ville. Mange forhold både kærligheds og jobmæssige brydes op, vi begynder måske på en ny kreativ hobby.

Pineal 35-42 år – i denne alder udvikles især pineal chakra og vi går dybere med tingene, og ser virkelig indad. Mange oplever en krise omkring 40 års alderen, hvor livet tages op til revision.

Krone 42-49 år – i denne alder udvikles især krone chakra, og vi er nu blevet rigtig “voksne” og har gennemlevet markante ændringer i livet. Ofte har vi nu en større indre ro og følelse af at have fundet sin plads.

Chakraerne kan have varierende aktivitets niveau, når de er ”åbne” anses de for at være i fuld vigør. Ideelt set ville vore chakra fungerer optimalt og bidrag til vores helse og væren. Vore instinkter ville balancere med vore følelser og tanker. Det er dog hovedsalig ikke tilfældet for de fleste af os. Nogle chakra er ikke åbne nok, de er underaktive og andre chakra er overaktive som et forsøg på at afbalancere de underaktive.

Der findes en del metoder til at afbalancere chakras. De fleste teknikker bruges til at åbne chakraerne, da det ikke giver mening at prøve at dæmpe de overaktive, som kompenserer for de underaktive. Den eneste måde man kan afbalancere overaktive chakra på er ved at åbne de chakra som de forsøger at ”hjælpe”.