Kraftdyr oversigt

Når et dyr navn er understreget, kan du læse en uddybende beskrivelse om den ved at klikke på navnet. Egenskaberne nedenfor er primært taget fra traditionelle Native American og Keltiske traditioner.

Armadillo – grænser. Vi lære af bæltedyret, som ved at rulle sig sammen som en bold, kan være helt rustet mod angreb – hvordan man bevidst kan definere sine egne følelsesmæssige og fysiske grænser.

Bjørn – styrke indefra.
Bjørne totem lærer os at se ind ad, for at fordøje vores erfaringer og opdage, at vi selv indeholder svarene på alle vores spørgsmål.

Chimpanse – leve i harmoni. Chimpansen er tæt på mennesket i den evolutionære udvikling, og den medicin dette dyr kan bidrage med er at hjælpe os til at leve det enkle liv, der giver glæde. Chimpanse medicin hjælper dig til fuldt ud at acceptere dig selv, som du er.

Bæver – opbygger.
Bæverne arbejde sammen for at bygge deres hjem og huler, og denne medicin lærer os, at vi kan skabe mest effektivt, når alle involverede værdsætte hinandens særlige talent og arbejder sammen i harmoni.

Bøffel – bøn og overflod. Bøffel viser os, at sand velstand kommer når vi er taknemmelige for hvad vi har, og når vi lever i harmoni og kærlighed med alle andre væsener.

Canadisk gås – samarbejde. Vi kan også lære af den samhørighed og fællesskab i disse fugles opførsel. Den canadiske gås efterlader ikke syge, sårede eller tabte medlemmer af deres flok. Flokmedlemmerne skiftes til at føre og til at følge når de flyver.

Cheetah – hurtighed og fokus. I modsætning til andre kattedyr, som forfølger og så overfalder deres bytte for at dræbe det, er cheetah det hurtigste dyr i verden, og løber deres byttedyr træt. Det den lære os er, at opnå vores mål hurtigt og med fokus.

Coyote – indse egne fejl. Når vi er for seriøse omkring livet, kan Coyote komme forbi og lære os at grine af os selv. Den er også en karmisk håndhæver, der minder os om at hvad vi gør ved andre vil blive gjort ved os selv.

Dådyr – blidhed. Dådyr totem er ubetinget kærlighed. Kun kærlighed, både til os selv og andre, kan opløse de barrierer, der forhindrer os i at realisere helhed.

Delfin – evne til at genoplive
. Delfin lærer os, at ved at stille ind på rytmer og mønstre i naturen, kan vi lære sand kommunikation med alt der er og dele denne visdom med andre.

Drage – transformation. Dragens kraft er at afstøde sit skin og fremstå som et nyt forvandlet væsen.

Due – fred. Freds symboliseret ved Duen er den dybeste form. Den stilner vores bekymrede og urolige tanker, og giver os mulighed for at finde stilhed i sindet. I sådanne øjeblikke af stilhed vi er i stand til at værdsætte livets små velsignelser.

Edderkop – væver. Som edderkoppen væver dens spind ligesådan væver vi vores virkelighed. Denne medicin lærer os at huske at vi skaber vores liv.

Egern – samler
. For at forberede sig på vinteren indsamler egern kun hvad den behøver. Denne totem lærer os til at skille os af med, ikke blot unødvendige fysiske genstande, men også de negative overbevisninger, som begrænser vores tillid til kærlighed og overflod.

Elefant – forpligtelse. Elefanter kan lære os kraften i mildhed, forpligtelse og kommunikation i forhold. Flokkens matriark bruger lederskab der er både mild og opmærksom. Elefanternes evne til at kommunikere telepatisk kan lære os hvordan vi virkelig lytter til andre.

Elg – udholdenhed
. Denne totem lærer os den bedste måde at bruge vores energi på, den hjælper os til ikke at påtage os mere end nødvendigt, og til at være udholdende nok til at nå de mål vi har sat os.

Firben – drømmer. I vores drømme forestiller vi os forskellige fremtidsmuligheder og vælge, hvilke vi vil realisere. Firben lærer os, at det er vigtigt at respektere og huske vores drømme.

Flagermus – genfødsel. Shaman lærlinge gennemgår en rituel død, hvor de ser deres frygt i øjnene og genfødes uden deres gamle identitet. Flagermus medicin lærer os at frigøre os af frygt og ethvert mønster, som ikke længere passer ind i vores udvikling.

Flodhest – følelsesmæssig dybde. Flodhesten var et helligt dyr i de Ægyptiske og Afrikanske shamanistiske traditioner, det er jordens anden største pattedyr. Dette dyr, som er meget fyldig i fysisk forstand, kan guide os til at blive rodfæstet i os selv, så vi kan se i øjnene og løse følelsesmæssige emner gennem vandets kraft.

Frø – healing
. Som vand renser jorden og giver den liv tilbage, sådan kan Frø medicin også vaske væk enhver fysisk og mental energi som røver os fra harmoni og fred. Den kan hjælpe os til at udfolde vore egne evner til at heale os selv på alle niveauer.

Gazelle – bevidsthed. Gazeller er sårbare, som typisk middag for de store katte har de stor opmærksomhed på hvad der foregår i deres omgivelser. Fordi cheetahs kan løbe hurtigere end dem, har gazellerne udviklet evnen til at hoppe fra side til side, for på den måde at hoppe ud af cheetahens lige løbebane. De lære os, at med opmærksomhed og særlige evner, kan vi være trygge i vores sårbarhed.

Giraf – jordforbundet vision. Giraffen er jordens højeste dyr, og selvom den ser skrøbelig ud, er dens vægt velafbalanceret og den er kun sårbar når den bukker sig ned for at drikke vand. Giraffen lærer os at se på vores liv på en måder der er både har jordforbindelse og er visionær. I vores spirituelle udvikling skal vi altid huske på at vi er fysiske væsner.

Guldsmed – illusion. Når vi har narret os selv til at tro på at den fysiske verdens begrænsninger kan hindre os fra at ændre os og gro, viser Guldsmed totem os hvordan vi kan punktere vores selvskabte illusioner.

Hest – kommunikation. Personlig magt er vores tjener, den skal hverken misbruges, spildes eller holdes for os selv. Når vi deler vores magt med andre og lære dem at dyrke deres egen magt, bliver vores rejse hurtigere og mere munter. At arbejde med Heste totem sætter os i stand til at føle os trygge ved alle aspekter i livets cyklus.

Humlebi – fællesskab og personlig power.
For de gamle druider symboliserede humlebien solen, Gudinden, fest og fællesskab. I senere kristne tider levede munke i bikube-formet hytter, disse symboliserede målet om et harmonisk samfund, uanset om det angår en selv og spiritualiteten eller også andre mennesker.

Hval – visdom fra fortiden
. Gennem lydens rytme og mønstre viser Hvalens totem hvordan vi hører vores indre stemmer, for at være i kontakt med vores personlige sandhed, og dermed at kende universets visdom og føle dets hjertebanken.

Høg – oberverende. At se og vide nøjagtig hvor man er. Høgen lærer os at observerer og være opmærksomme på ting vi kunne overse. Det kunne være en evne vi ikke bruger, en velsignelse vi ikke har takket for eller en meddelelse fra det åndelige.

Isbjørn – integration. For Eskimo og Inuit folk dette dyr er en kilde til både fysisk og åndelig næring. Spirituelt betragtes isbjørnen som indbegrebet af ånden i nord, et dyr som er indehaver af ældgammel visdom og har shamanistiske evner.

Jaguar – vandre alene. Ligesom tigeren, forfølger denne ensomme jæger tålmodigt sit bytte og slår til med lynets hast. Derfor symboliserer den vigtigheden af at vide, hvornår det er bedst at vandre alene for at forfølge ens drømme. For de indfødte folk i regnskovene, indeholder alt Jaguar.

Kanin – overkomme frygt. Jo mere vi fokuserer på vores frygt jo mere tiltrække vi den. Kanin medicin lærer os at tiltrække overflod, kærlighed, sundhed og en varm tør hule.
Kat – helhed. Katten er et væsen, der kombinerer en høj grad af sensualitet med en dybt telepatisk og åndelige natur, den lærer os at de fysiske og åndelige verdener ikke er adskilt men en og den samme.

Kolibri – glæden.
Kolibrien flyver let gennem luften, og spreder sin lære om glæde og skønhed, den lærer os at værdsætte den magi der også findes i hverdagen.

Krage – finde balance. Kagen lærer os om vores virkelige jeg bag den en-dimensional tænkemåde og lov. Kragen lærer os at værdsætte de mange dimensioner af både virkeligheden og af os selv, og den lærer os at stole på vores intuition og personlige integritet.

Laks – visdom.
Laks rejser til sit endelige mål mod alle forhindringer i sin søgen efter at blive genforenet med det guddommelige. Dette dyrs energi hjælper os med at udvikle visdom til at finde meningen og formålet med vores liv, og bevæge os med ihærdighed på vores spirituelle vej.

Løve – Courage. Mod kommer fra hjertet og fra ens dybeste sans for personlig autoritet, dette gør en i stand til at agere på en måde der matcher ens sjæl. En der handler direkte fra hjertet evner lederskab og har den succes der fremelsker andres evner.

Mus – granske
. Musen hjælper os med at ligge mærke til de små detaljer, som kunne bliver overset i vores jagt efter at se det store billede, og den minder os om ikke at overse det indlysende.

Odder – glæde.
Odderen er modtagende, legesyg og fri for jalousi. Efterhånden som både kvinder og mænd begynder at give udtryk for den højeste kvaliteter af dette totem, kan verden blive et glædeligt sted, hvor alle kan leje uden frygt for skade eller tab.

Puma – lederskab.
At være tro mod sig selv er tegnet på en ægte leder. Hverken frygt for ansvar eller jalousi og usikkerhed overfor andre kan aflede en fra ens udviklingsvej.

Påfugl – helhed
. Denne fugl, elsket over hele verden for dens fjers skønheden, har også en forbindelse med opstandelse. For os kan den hjælpe med at smide de gamle og gråbrune fjer fra fortiden og til at kræve skønheden i vores individuelle karakter. Den bidrager til at øge tillid og selvværd.

Ræv – camouflage
. Rævens største gave, er ikke at kunne løbe fra jagthundene, men at kunne vide hvornår de er på jagt. Når vi lærer at gøre os uafhængige af vore omgivelser, og kan observerer med alle vore sanser, er vi også i stand til at forudse og skabe fremtiden.

Rødhals – vækst og fornyelse. Ligesom mange andre fugle er rødhalse gode forældre, og et aspekt af dyrets totem er evnen til at give næring til sig selv. Rødhalsen forbindes med foråret. Dette er årstiden for fornyelse, og når vi giver slip på fortiden er vi fornyet og frie til at give næring til, og tjene både os selv og andre.

Salamander – transformation
. Dette dyr hjælper os med at forbinde os med jordens mysterier, og til at føle os groundet i nuet.

Skildpadde – grounded. Ved at følge eksemplet fra skildpadden vi kan lære at grounde os i den nærende og beskyttende energi fra jorden og flyder med dens energi i et tempo, der sikrer afslutningen af vore opgaver.

Slange – give slip. Som slangen afstøder sit skin, kan vi kan afstøde vores illusioner og begrænsninger for fuldt ud at bruge vores vitalitet og ønsker til at opnå helhed.

Sommerfugl – transformation. Sommerfuglen forlader frygtløst sikkerheden i sin kokon for at møde en ny verden i en ny form, den stoler på at dens nye vinger kan flyve. Det er et stærkt symbol for alle, der overvejer eller er midt i en større ændring.

Stinkdyr – selvrespekt
. Når vi accepterer fuldt ud, hvem vi er og lære at udtrykke essensen af os selv, uden ego. Vi tiltrækker dem, der deler vores vej og frastøde dem, der ikke gør. Stinkdyr totem er “Walk your talk”

Svane – graciøs
. Svanen lærer os at have tillid til det graciøse i vores krop, som den fungerer på både de fysiske og åndelige planer. Den opfordrer os til at glæde os over den gave vores fysiske organer og vores intuitive sind er.

Sæl – indre stemme.
 Sælen minder os om vores forbindelse til vores indre rytmer, følelser, og viden alle repræsenteret ved havet. Når vi er bange for at drukne i disse dybder, minder sælen os om, hvordan man kan svømme.

Tiger – være i nuet
. Tigeren er en af de mest kraftfulde af de store katte. En ensom lydløs jæger, der symboliserer det at fjerne alle distraktioner fra sindet og udelukkende være fokuseret på nuet. Således er tigeren i stand til at bruge alle sine evner for at opnå succes.

Ugle – visdom. Uglen jager om natten og har mulighed for at se, hvad andre ikke kan. Gaven af denne totem er ikke at lade sig snyde af ydre omstændigheder og opdage sandheden bag dem.

Ulv – lærer
. Selv om månen står op hver nat finder ulven altid finder noget nyt at lære af den. Støtter én i at skabe gode forbindelser, og til at sætte sunde grænser op overfor andre. At turde skabe enhed med et andet menneske.

Vaskebjørn – skyggesider, masker
. Selvom vaskebjørnens maske almindeligvis forbindes med dens bandit adfærd, men masken har en dybere mening. Det lærer os, at ingen af os er helt som vi tror, også som vi selv tror. Denne totem hjælper os til at overtage, og slippe de mange roller vi spiller.

Zebra – individualitet
. Hjælper dig til at give slip på dine projektioner, og ikke se alt som sort/hvidt. At kunne rumme det modsætningsfyldte i én selv. For at se den virkelige sandhed i det der i første omgang er skjult for én. Nærer følelsen af fællesskab, sammenhold og samarbejde, og samtidig bevare sig selv i gruppesammenhænge.

Ørn – se det store billede
. Ørnen flyver frygtløs, skaber bro mellem himmel og jord, og lærer os at se vores frygt for det ukendte modigt i øjnene, og flyve så højt som vores hjertes glæde kan bære os.