Antilope

Evnen til at være opmærksom og foretage afgørende handlinger

Giver støtte til at kunne konfrontere sin sårbarhed. Virker ind på processen: at kunne føle sig tryg og sikker i denne verden. At udvikle en skærpet opmærksomhed og et større nærvær. At kunne glide med tillidsfuldt og uden kamp.

Antilopen er et jaget dyr, så dens fremtid er altid usikker. Den bekymre sig mest om her og nu og om dødelighed og overlevelse.

Som kraftdyr understreger antilopen betydningen af at få det bedste ud af det du har, og af den tid der er til rådighed, og behovet for livets opretholdelse og næring, ikke så meget i fysisk betydning, men mentalt, følelsesmæssigt og åndeligt. Den viser os at med opmærksomhed og kløgt kan vi være trygge i vores egen sårbarhed.

Antilopen kan give dig kraft til at styrke dit sind og hjerte og til at opbygge det mod, der er nødvendigt for at træffe de rigtige beslutninger. Den understreger hvor vigtigt det er at vide – nøjagtigt hvad du ønsker og så beslutte dig til at gøre noget positivt for at opnå det.

Antilopen peger på et højere formål bag det der falder i øjnene. Lyt til hvad antilopen har at fortælle dig på en shamanistisk rejse, og se omhyggeligt på det den forsøger at vise dig.