Drage

Evnen til at finde hvad man søger

Dragens kraft er at afstøde sit skin og fremstå som et nyt forvandlet væsen.

Dragen er et mytisk dyr, der af kirken blev associerede med djævlen og det onde, som et væsen der blev besejret af helgenerne. I gamle dage blev dragen i de fleste kulturer betragtet som en venlig beboer af jordens indre og af huler og søer.

Kineserne betragtede dragen som en god indflydelse. En azurblå drage var vogteren af det østlige palads i den kinesiske verdensopfattelse, og var forbundet med den opstigende sols kraft, med foråret og træet hvad der forbinder den med nye begyndelser og vækst. Den er også et af de tolv dyr i den kinesiske astrologi, hvor den forbindes med styrke og frygtsomhed, med energi og helbred og med fremgang og succes. I den europæiske mytologi var den udtryk for kraften i elementet jord og for jordens vitalitet.

Der er ingen grund til at frygte dragen når den viser sig som kraftdyr. I shamanistisk betydning står den for velstand af åndelig mere end af materiel velstand, fordi dragen blev betragtet som vogteren af en skat, der lå begravet i det ubevidste og var vanskeligt at få fat i. Dragen gør dig opmærksom på at skatten er der. Dragen bliver ofte afbildet som en der spyr ild, med denne ild er den elektriske kundalini energi i chakraet ved roden af rygraden, der stiger op når det højere sind er blevet opvagt – dragen er altså et tegn på begyndelse eller indvielse.