Elg

Evnen til at forny og fastholde

Denne totem lærer os den bedste måde at bruge vores energi på, den hjælper os til ikke at påtage os mere end nødvendigt, og til at være udholdende nok til at nå de mål vi har sat os.

Elgen står for venskab og samarbejde, for den følelse der kommer af at høre til i en gruppe eller et samfund. Den påpeger vigtigheden af at etablere forbindelser til andre.

Elgen viser værdien i venskaber og det at dele interesser og erfaringer med andre. Så brug elgen hvis du er i konkurrencesituationer enten i arbejdslivet eller i personlige forhold, og du føler dig under pres og truet.

Elgen står også for betydningen af at finde tid til at lade sindet op, og reflektere og samle nye kræfter. Elgen står for udholdenhed og for behovet for at søge støtte hos nogen af samme køn.