Firben

Evnen til at give dine drømme “jordforbindelse”

At forbinde sig med denne jords mysterier. Hjælper én til at føle sig grounded/rodfæstet og til at finde styrken gennem en forbindelse til mysterierne i forvandling og regeneration/genopbygning. For at udforske/opdage livets uafdækkede sider. At gå dybt ind i nuet og forbinde sig med shamanistisk kraft.

I vore drømme forestiller vi os forskellige fremtider og vælger hvilke vi ønsker at materialisere. Firben viser os vigtigheden af at huske og respektere vore drømme.