Flagermus

Evnen til at se frygten i øjnene

Flagermus er et dyr der er omgivet af mystik, og som vækker ubehag hos de fleste, måske fordi den forbindes med det mørke og ukendte.

At møde flagermusen som et kraftdyr er en indvielsesproces – en slutning på et gammelt livsmønster og en genfødsel af et nyt livsmønster.

Shamanen gennemgår ved indvielse en rituel død hvor de ser deres frygt i øjnene, og bliver genfødt uden deres gamle identitet. Flagermus totem lærer os at frit sætte frygt og andre mønstre der ikke længer passer til vores vækst som menneske.

Hjælper os til at se og finde vejen gennem egen personlig mørke. Dette giver tillid til at stå “ansigt til ansigt” til ubearbejdede tilstande og samtidig heale disse tilstande. At værdsætte og opleve det Guddommelige i form af “skyggen” og støtte os i at vide hvor og hvem man er.

Dyreverdenen kan ikke give menneskene en mere powerfuld totem end at værdsætte livet som en cyklus, en i hvilken død altid følges af genfødsel, enten her eller i en anden dimension. Flagermus kan også hjælpe os med at konfrontere en lille “død” som forandringer, overgang og transformation.

Enhver ændring som er stor nok vil altid medføre døden af noget gammelt og familiært. At bevæge sig i nye kredse kan føles som en genfødsel. Selvom dette kan være spændende, kan det også være forvirrende og angst provokerende. Flagermus hjælper dig gennem det nødvendige skift fra gammelt til nyt.

Flagermusen er der for at hjælpe dig med at slippe gamle vaner og tidligere levevis og møde en ny indsigt. Du kan ikke gøre fremskridt ved at klamre dig fast til de ting der holder dig tilbage. Se din frygt i øjnene og den vil flygte fra dig.

Flagermusen bruger sonar navigation, den bruger ekko til at finde vej. Vi kan bruge flagermus totem til graciøst at smutte gennem transformation og genfødsel, når vi kan stole på vores indre vejledning til at finde vej.