Kat

Evnen til helhed

 Giver fokus, en klar hjerne og tankegang – en spirituel klarhed. Evnen til at være i nuet – førende til det rolige sinds visdom.

Katten er et væsen som kombinerer sensualitet med en dyb spirituel og telepatisk natur, den lærer os at den fysiske og den spirituelle verden ikke er adskilte med en og den samme.