Rødhals

Evnen til vækst og fornyelse

Ligesom mange andre fugle rødhalse gode forældre, og et aspekt af dyrets totem er evnen til at give næring til sig selv. Rødhalsen forbindes med foråret. Dette er årstiden for fornyelse, og når vi giver slip på fortiden (hvoraf en stor del kommer fra barndommen erfaringer) er vi fornyet og frie til at give næring til og tjene både os selv og andre.

At pleje og drage omsorg for sig selv. Hjælper dig til at bygge et sundt voksent ego op. Støtter dig il at blive en kærlig forælder, at kunne have et harmonisk familieliv og at opleve kærlighed i form af at gøre tjeneste. At rodfæste det der er nyt i dit liv. Skaber harmoni ud af kaos, og støtter én i at komme sig efter følelsesmæssige traumer. Rødhalsen varsler forår, håb og glæde indeni en selv.