Zebra

Evnen til individualitet

Zebraens karakteristiske striber tjener som en beskyttende camouflage mod rovdyr, som ofte er ude af stand til at skelne en enkelt zebra ud fra flokken.  For flokken, har mønstret som er unikt for hver zebra, den modsatte virkning og hjælper med at identificere de enkelte individer i flokken.

Dette dyrs totemhjælper os til at bevare vores individualitet i grupper, og til at være støttende medlemmer af vores samfund. En tredje spirituel mening af striberne har at gøre med integrationen af modsætninger, hvilket gør os i stand til at se en dybere sandhed.

Hjælper dig til at give slip på dine projektioner, og ikke se alt som sort/hvidt. At kunne rumme det modsætningsfyldte i én selv. For at se den virkelige sandhed i det der i første omgang er skjult for én. Nærer følelsen af fællesskab, sammenhold og samarbejde, og samtidig bevare sig selv i gruppesammenhænge