Krystaller A – B

agat_geodeAgatgeode
Agatgeoden ligner en lille grotte med et hulrum i midten. Dette hulrum er overstrøet med små krystaller. Agatgeoder fremkommer når man skærer en hul agat igennem. Agatgeoden styrker selvrespekten og beskytter sin ejer. Geoden er meget smuk og gør dig bevidst om din indre skønhed og dermed styrker den din følelse af selvværd og selvtillid. Du får øje på dit indre værd. Agatgeoden er således en god hjælper til dig, der har brug for at bearbejde din tilbøjelighed til at kritiserer og fordømme, både dig selv og andre. Agatgeoden afhjælper usikkerhed og mindreværdsfølelse og giver dybde, kraft og en dyb følelse af samhørighed med andre og med universet.

Fysisk: energien vil strømme til det sted på kroppen hvor du placerer denne sten. Den skaber balance i dit energisystem (meridiansystem) og har en positiv indflydelse på hjertet. Psykisk: afhjælper usikkerhed og mindreværdsfølelse, selvværd og selvtillid, modvirker tendens til at fordømme og kritisere.

akvamarin1Akvamarin
Akvamarin er en meget let og glad sten, der vækker en boblende følelse af munterhed, humor og livsmod i dit sind. Den er åbnende, skaber overblik og giver grobund for alle former for kommunikation. Den har en let og meget ren og fin energi. Det kan næsten føles som om din engel står lige bag dig, og hjælper dig med hele tiden, at gå den lige vej. Farven er lys klar blå.

Den nedbryder selvdestruktive barrierer. Repræsenterer det logiske, overskuelige og håndgribelige. Den hjælper dig til at sætte ord på dine følelser og give udtryk for dem, så de ikke bliver ”siddende i halsen”. Stenen har en stor indflydelse på dit halschakra, og er god til at afhjælpe ethvert problem i dette område.

Fysisk: God mod hudsygdomme, hovedpine, allergi med kløe i næse og sviende øjne og mod fordøjelsesproblemer. Akvamarin har en positiv indflydelse på allergi, der ofte ses som en ubalance i hals- og hjertechakra. Prøv med en akvamarin både over hjerte- og halschakra. Lider du af hyppige halsgener, såsom betændelse og katar, så arbejd med denne sten og find ud af hvad det er for følelser, der hele tiden er blevet fortrængt og ignoreret.

Akvamarin og rosakvarts fremmer hinandens kvaliteter.

 

amazonit1Amazonit
Amazonit skaber balance i dit indre. Får dig til at indse hvad der er dårlige vaner og hvordan de kan nedbrydes. Hjælper med at sætte navn på dine behov og at formulere dem over for andre. Amazonit er en grøn eller blåliggrøn sten.

Amazonit er en kraftfuld, magtfuld sten, der gør dig opmærksom på dine dårlige vaner, dine negative selvdestruktive tanke og handlingsmønstre, samtidig med at en hjælper dig til at forstå, hvordan du kan ændre dem.

Amazonit sætter dig i forbindelse med dine behov og ønsker, du bliver bedre i stand til at lytte til din indre stemme og til at kunne sige til eller fra. Når man sel kan sige fra, respekterer man også at andre gør det, resultatet bliver større tilfredshed og gensidig respekt.

Stenen er også god for dig der aldrig lader dine følelser løbe af med dig, som kontrollerer og planlægger hele tilværelsen. Du får mod til at give slip og være spontan, at flyde med livet og se hvad der sker.

Fysisk: Amazonit har en gavnlig indflydelse på blærelidelser, stofskiftelidelser, gigt, maveproblemer og alle former for spændinger, især kæbespændinger, nakkespændinger, spændinger i hoved og i skuldrene.

ametrin2Ametrin
Ametrin er en blanding af ametyst og citrin. Ametyst kan blive udsat for større tryk og højere temperatur, hvilket gør den til en citrin. Ametrin er således både en ametyst og en citrin. Stenen opstår under en forandringsproces, og det er også Ametrinens egenskab, at forandre og skabe nye veje og begyndelser. Den fremmer evnen til at integrere det nye med det gamle, at trække på den viden og de erfaringer man allerede har, når man møder nye udfordringer. Den står for nye begyndelser og evnen til at omsætte erfaringer, på godt og ondt.

Ametrinens budskab er at kombinere det gamle med det nye, og den er derfor særlig god til nyfødte, der kommer fra en anden dimension og skal finde sig til rette i en ny virkelighed. Også den unge i puberteten kan have glæde af ametrinen. Det er også god ved alle forandringsprocesser som skilsmisse, jobsamtaler, stævnemøder m.m. Er du ny i en familie, dvs. skal acceptere og accepteres af andres børn kan ametrinen være til gavn for alle parter.

Føler du at du ikke får den omsorg, du har brug for af dine nærmeste eller andre mennesker, vil ametrinen give dig en stærk vished om at du får den støtte fra dine åndelige venner og hjælpere.

Fysisk: Særlig egnet til nyopererede, hvor et fremmedelement er indopereret eller en protese skal tages i brug. Når noget nyt skal fungere med noget allerede eksisterende.

Fysisk: Ametrinen har at gøre med alt der har to sider, indre mand og indre kvinde, det nye og det gamle, det ydre og det indre. Ametrin fremmer den fysiske balance og giver dig selverkendelse og selvaccept.

ametystAmetyst
Ametyst giver dig mod til at turde tage store beslutninger. Du får åndelig inspiration og styrket dine visionære sider. Du får lettere ved at omsætte store tanker og ideer og beskyttes i dit åndelige arbejde. Ametyst beskytter mod dårlige energier og siges at befordrer ægteskabelig lykke. Giver klarhed både i drømme og når der skal træffes store beslutninger.

Ametyst virker rensende på krop og sind. Den beroliger et nervøst gemyt og dæmper et voldsomt temperament. Ametyst lægger en dæmper på alle stress- og affekttilstande og får dig til at vende blikket indad, for at søge efter den egentlige årsag til din uro.

Ametyst er en rigtig dejlig meditationssten, fordi den symboliserer tillid og tro, den kan også anbefales til visualisering. Ligeledes vil du have stor glæde af ametysten hvis du ønsker klarhed både i drømme, og hvad angår beslutninger der skal træffes.

Børn der hyppigt plages af mareridt vil have stor gavn af ametysten. Skal du ud blandt mange mennesker, mange vibrationer – så læg ametyst lommen, den beskytter mod dårlige energier. Er du meget sensitiv over for alt hvad der foregår omkring dig, så er ametysten måske din sten.

Fysisk: God mod hovedpine, migræne, hudlidelser, feber og mave-tarm problemer på grund af dens rensende effekt. Virker afstressende og anbefales mod søvnløshed. Stenen har en generel udrensende effekt og er fortinlig ved hudlidelser, feber, mave-tarmbesvær.. Ametyst har også en god effekt på nakkespændinger, hvis den placeres her.

angelitAngelit
Angelit arbejder med ømhed, blidhed og mildhed. Den hjælper dig med at komme i kontakt med engle. Angelit er en kommunikationssten.

Som navnet antyder kan stenen være en hjælp ved kontakt med engle og kontakt også kontakt til dine kraftdyr, vejledere og åndehjælpere.

Angelit er en af de lyseblå sten der kan bruges i forbindelse med transformation af vrede. Når vi tænker på vrede som en afskårethed fra andre giver det god mening at en kommunikations sten vil kunne hjælpe til at hele forhold til andre og også til en selv.

Angelit er også god på de dage hvor alting går galt, nogle bebrejder andre nogle bebrejder dem selv, i begge tilfælde kan Angelit bringe en tilbage til indre balance.

En af Angelits fornemste opgaver er at hjælpe os til at opdage og værdsætte harmonien og sammenhængen mellem alle levende væsner og med kraft at kunne kommunikere vores værdsættelse til andre.

aragonit1Aragonit (brun)
Brun Aragonit giver skarpsindighed og tryghed. Giver fin balance mellem følelser og intellekt. Virker harmoniserende idet den skaber en balance mellem to yder poler, at være meget følsom og at være meget intellektuel. Er du meget styret af dine følelser giver den dig følelsen af både at være følelsesmæssigt og intellektuelt fokuseret, og samtidig bevare et skarpt overblik.

Ligesom calcitten hjælper aragonit dig med at turde være til stede, hvilket gør den særlig egnet til bearbejdelse af angst. Den brugen aragonit koncentrerer sig særligt om dit hara, solar plexus og hjertechakra. Den koncentrerer din energi og hjælper dig med at holde fokus og være centreret. Du får mod til at turde føle.

Den er god i stress-situationer og kan hjælpe dig med at se tingene i set større perspektiv. Den formidler kontakt til dine inderste følelser og en evne til at handle med klarhed – følelser og intellekt i et.

Er du til tider lidt for hurtig på aftrækkere, så har du her en god ven og støtte. Fysisk: bruges over smertende områder, til slap hud, healer på mave-tarm området (gerne sammen med gul calcit). I olier og cremer mod slap hud og rynker.

aventurin gronAventurin (grøn)
Grøn Aventurin er en overflodssten der repræsenterer lethed, eventyr og kærlighed, giver held i kærlighed og pengesager, idet den stimulerer følelsen af at intet er umuligt. Når vi åbner os og viser tillid, vil vi åbne os for held i både kærlighed og arbejde. Den er billedet på den positive overflod, den sunde tanke, flow – faktisk overflod på alle planer. Det er den uselviske kærlighed og den hjertelige stemning.

Føler du dig forfulgt fordi du er anderledes, er du depressiv eller lider du af alle mulige skavanker og lever du i en drømmeverden vil denne sten være dig til stor hjælp. Er du lidt tungsindig og har mistet troen på livet og føler dig ensom og afskåret fra universet, så prøv en Grøn Aventurin.

God til meditation og visualisering og i det hele taget en stor hjælp i en udviklingsproces, specielt et psykoterapeutisk forløb.

Fysisk: kan bruges ved hjerte- og hudproblemer. Hudlidelser kan afhjælpes eller mindskes med aventurinessens. Desuden styrker den thymus og immunforsvaret og dermed hele almenbefindendet.

aventurin rodAventurin (rød)
Rød Aventurin giver selvsikkerhed, vitalitet og kreativitet. Har stor indflydelse på pengetransaktioner og vores forhold til penges energi. Det er en kraftfuld sten der mest arbejder på det fysiske og materielle plan.

Dens energi omhandler de mere konkrete tanker, ønsker og handlinger. Den giver dig styrke og mod til at imødegå nye projekter. Den stimulerer din kreativitet og selvsikkerhed og egner sig til situationer hvor større pengesummer eller en kreativ proces er involveret. Dette til forskel fra den grønne aventurin som er overflod på alle planer.

Sover du med den lige under navlen, vil den trække energi til dette område så du sover bedre og får mere energi til dit daglige arbejde.

Føler du dig ukoncentreret og flakkende i din tankegang, vil den røde aventurin få dig ned i svingninger, så du kan samle dig og få gjort noget ved de ting der skal lige nu.

Fysisk: god ved kredsløbesproblemer som kolde hænder og fødder, da den påvirker blodets cirkulation. Den har også indflydelse på milten, og er hermed gavnlig ved for lavt blodsukker. Brug den sammen med Unakit ved Candida svampe problemer. Den trækker energi til dine nyrer og binyrer, så de kan arbejde optimalt og rense din krop for affaldsstoffer.

azuri1tAzurit
Azurit står for selve skridtet herfra og videre frem. Azuritten er symbol på indre visdom, intuition, sensitivitet og clairvoyance. Den sætter dig i stand til at afmystificere og lukke op for den guddommelige viden samt åbne dig som kanal. Du bliver modtagelig over for de energier der omgiver dig, og får udviklet din evne til at skelne. Bringer fornyelse og motivation.

Azuritten gør det lettere for dig at træffe beslutninger, fordi den giver dig mod til at udtrykke og bruge din indre viden.

Blokeringer og fortrængninger af enhver art vil komme op til overfladen fra din underbevidsthed, for at du kan betragte dem i stedet for at stikke halen mellem benene. Azurittens evne til at bringe det underbevidstes indhold frem og dermed opnå kontakt med ufattelige dybder har længe været dens kendetegn. I det gamle Ægypten brugte præsterne den til at hæve deres dagbevidsthed mod det guddommelige.

Er du midt i et udviklingsforløb, men mangler at tage det sidste skridt, så spring ud i det og anskaf en azurit. Den er det værd, selvom det til tider kan være hårdt. Azurit er den mest spirituelt udviklende sten.

Fysisk: Milt, skjoldbruskkirtel, knoglestruktur og hud aktiveres, den er specielt god som essens. Du kan lægge den over et hvilket som helst sted på din krop, og den vil da påvirke eventuelle ubalancer ved at bringe årsagen frem i lyset, give dig forståelse for dig valg og dernæst heale.

BjergkrystalBjergkrystal
Bjergkrystal skaber energi og åbner op for det gode og positive. Stimulerer vore intuitive evner og afbalancerer yin og yang. Den indeholder alle regnbuens farver derfor er dens virkning også mangesidet, og den kaldes også ”stenen over alle sten”.

Bjergkrystallen transmitterer alle farver og kan bruges overalt på kroppen. Ved at bære den, arbejde med eller meditere på denne krystal kan du blive en del af dens energi – det hvide healende lys.

Bjergkrystallen skaber energi, åbner for den fysiske såvel som det psykiske og spirituelle gennemstrøm. Den giver klarhed og indsigt og afbalancerer din krop fysisk og psykisk, den healer overalt. God mod jord- og vandstråling. Generelt healende ved alle fysiske ubalancer.

Bjergkrystal-ametyst-haematit1Bjergkrystal med hæmatit og ametyst
Bjergkrystal m. ametyst og hæmatit er Heaven and Earth – afbalancere både krone og rodchakra.

Ametysten vender blikket mod ånden, vækker din intuitive side og hjælper dig herigennem med at mærke og turde tage de rigtige beslutninger. Den virker stærkt rensende på krop og psyke og søger at holde dig afbalanceret.

Hæmatiten giver styrke, robusthed og udholdenhed og virker desuden blodstillende. Sammen appellerer de til at du fører dine drømme ud i livet. Ametysten omkranser dine visioner, og hæmatitnålene gør det muligt for dig at realisere dem. Hæmatit er lige det strejf af jordforbindelse som gør at du har dit fundament i orden eller også får du det. Det er vigtigt at sanse den fysiske verden for at kunne manifestere sine inderste drømme, hvis de ikke skal forblive drømme.

Fysisk: folk har stor gavn af en lommesten ved smerter i benene f.eks. åreknuder. Ved søvnløshed er den et hit, læg den under hovedpuden. Mod rygsmerter eller manglende energiflow placeres en ved lænden og en på kraniekanten.

bjergkrystal m.rubinBjergkrystal med rubinstøv
Rubinstøvet og bjergkrystallen danner energimæssig balance mellem rod- og kronechakra. Den forener vores fysiske og åndelige væren i et, og giver samtidig en god jordforbindelse.

Rubinkrystallen arbejder med vore positive begrænsninger og minder os om, at ydmyghed og respekt bør være grundlaget for alt hvad vi siger og gør.

 

Blonde AgatBlondeagat
Blondeagaten har en kølende og forfriskende effekt. Den giver ro og overblik til at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Den lærer dig at håndtere tålmodighed og er særlig velegnet til folk med et heftigt temperament og en stor stædighed.

Du bliver mere tillidsfuld og får lettere ved at slippe behovet for styring. Den giver tryghed og overblik og styrker dit selvværd.

Blondeagatens vibrationer lærer dig evnen til at flyde med, tilpasse og overgive dig. Den løser op for det, der hæmmer og knuger dig. Energien får med denne sten lov til at flyde frit og dermed løsne og skylle blokeringer ud af systemet.

Hvis du arbejder med en blondeagat på dit halschakra, vil kreativiteten få frit løb. Den beroliger, renser, giver tryghed og overblik.

Over hjertet kan dens kølende effekt være effektiv hvis du er en ilter sjæl eller på anden måde i dine lidenskabers vold.

Mange børn tiltrækkes af blondeagaten.

Fysisk: Blondeagaten virker på grund af sin kølende febernedsættende og bringer lindring ved forbrændinger. Denne lyseblå sten har en kølende effekt og er derfor god til børn hvis de har feber. Stenen forbliver kold i lang tid, hvilket virker kølende og er mere behagelig end en fugtig klud. Blondeagat er også god på halscentret mod forkølelse. Ved mavesår har den også vist sig at være effektiv.

botschwana1Botschwana Agat
Botschwana agaten stimulerer din selvtillid og selvrespekt. Stenen hjælper dig til at kunne føle Jeg kan og jeg gør det. Samtidig virker den dæmpende og beroligende den hjælper i forvandlingen af et heftigt temperament til et roligere væsen, på grund af sin evne til at få dine følelser til at falde til ro. Den virker samlende og afklarende, hvilket går den velegnet til brug når du skal træffe beslutninger og måske har svært ved at vælge.

Botswanaagat styrker din jordforbindelse og kan hjælpe dig gennem vanskelige situationer med ro, overblik og beskyttelse. Denne sten får dig ned på jorden og får dig til at tage en ting ad gangen, den har ry for at være en lykkesten. Botschwana Agaten er meget beskyttende og virker afbalancerende på alle chakra.

Botswanaagat, rhodocrosit og snekvarts kan lære dig at erstatte et heftigt temperament med et roligere væsen. Samtidig kan denne kombination vise dig, hvorfor det ikke er nødvendigt at råbe og skrige.

Botswanaagat med pink farve og kunzit kan lære dig at svømme hen og følge den energi, der føles stærkest i hjertet.

Fysisk: virker dens energi genoprettende på ubalancer i den fysiske krop. Den opløser blokeringer og skaber fri energigennemstrømning.

Agaten påvirker bugspytkirtlen og appetitten og er derfor god i forbindelse med slankekure og diæter (sammen med mookait, snefnugsobsidian og citrin). Da den indeholder silica, anbefales den også i cremer og essenser til stimulering og afbalancering af huden.

For kvinder med hormonale og seksuelle problemer er botswanaagaten fin sammen med karneol og evt. ferskencalcit over hara chakra. Den styrker dit selvværd og fjerner eventuelle seksuelle skyldfølelser og manglende even til at give sig hen. Karneolen påvirker hormonsystemet og begge sten aktiverer hara chakra – vore livsglæde og seksualitet.